KUNSKAPSRUMMET

Informationsansvar

Förordningen SFS 2022:1276 innehåller ökat informationsansvar för Producentansvarsorganisation (PRO), kommun, producent och Naturvårdsverket.
El-Kretsen som PRO tillhandahåller olika sorters information i enlighet med verksamheten och våra krav, bland annat genom samarbeten med kommuner. Vi arbetar aktivt och kontinuerligt med att hålla informationen på våra webbplatser och sociala kanaler aktuell för våra olika målgrupper. Här listar vi kraven gällande informationsansvar och vad som gäller för oss som PRO och för dig som producent, och vart du hittar information.

Information som en producentansvarsorganisation ska göra tillgänglig

65§ En godkänd producentansvarsorganisation ska på sin webbplats göra information tillgänglig om:

1. Vilka som äger producentansvarsorganisationen

2. Vilka producenter som har anlitat producentansvarsorganisationen

3. Hur den ersättning som tas ut från en producent beräknas, angett i kronor per såld elutrustning eller per kilogram elutrustning som släppts ut på den svenska marknaden

4. På vilka grunder producentansvarsorganisationen väljer att anlita aktörer för att hantera avfall

5. Hur producentansvarsorganisationens verksamhet bidrar till att nå återvinningsmålen i 24-27 §§.

66§ En godkänd producentansvarsorganisation ska vidta lämpliga åtgärder för att informera innehavare av konsumentelavfall om:

1. Fördelarna med att återanvända elutrustning eller vidta andra avfallsförebyggande åtgärder

2. Skyldigheten att sortera ut elavfall och hålla det skilt från annat avfall, & 3. Syftet med att hantera elavfall skilt från annat avfall

4. Var utsorterat konsumentelavfall kan lämnas

5. Vilka möjligheter det finns att återvinna elavfall och vilken miljönytta detta ger

6. Hur producentansvarsorganisationen säkerställer att insamlingen och den fortsatta hanteringen av konsumentelavfallet sker på ett säkert sätt, även med avseende på personlig information som kan finnas lokalt lagrad i elavfallet

7. Vikten av att minska nedskräpningen

Infromationssajten sopor.nu

Utöver samarbetet med kommunerna gör El-Kretsen ytterligare informationsinsatser:

  • På vår webbplats och i nyhetsbrev.
  • Kunskapsrummet.com är en infohub för allmänheten där vi motiverar och informerar om elavfall och hållbarhet.
  • Bamsetidning: Vi ger ut gratis klassuppsättningar av en specialutgåva av Bamse-tidningen för förskole- och lågstadie med temat batterier. Finns att beställa här.
  • Sociala medier som LinkedIn riktat till företag, och TikTok och Youtube där vi heter: ”El-Kretsen informerar”.
    Youtubekanalen har olika indelningar, instruktionsfilmer för ÅVC-personal eller andra som jobbar för El-Kretsen, informationskampanjer så som till International E-Waste Day, eller till allmänheten.
    Syftet med Tiktok är att nå ut och motivera kommande generation.
  • För mellanstadiet samarbetar El-Kretsen med Natur & Miljöboken som når ut till cirka 500 000 elever varje år i en bokserie i tre delar, där vi har ett avsnitt i den tredje boken om elavfall och cirkulär ekonomi.
  • El-Kretsen är också en del av informationssajten Sopor.nu, vars styrka är att samla all information om all slags avfall på ett och samma ställe.

Information som en producent ska göra tillgänglig

76 § En producent ska stimulera att innehavare av elavfall sorterar ut elavfallet och hanterar det skilt från annat avfall

79 § En producent som släpper ut en ny sorts elutrustning på unionsmarknaden ska se till att information finns tillgänglig om:

80 § En producent ska på sin webbplats göra information tillgänglig om hur producenten bidrar till att nå återvinningsmålen i 24-27 §§.

81 § En producent som tillhandahåller annan elutrustning än konsumentelutrustning ska se till att:

82 § En producent som tillverkar sådan elutrustning som innehåller batterier..

83 § En producent ska informera om hur personlig information som är lokalt lagrad i elutrustning kan raderas och hur utrustningen kan fabriksåterställas.

CirkuleraMera – Initiativ av ElektronikBranschen

ElektronikBranschen är branschorganisationen för leverantörer, distributörer och återförsäljare inom konsumentelektronik, foto och service. Cirkulera Mera är ett initiativ av ElektronikBranschen för att informera och guida allmänheten om hur man cirkulerar gammal elektronik och vart man gör det, hur det går till och i vilken omfattning det görs. Hitta en återförsäljare eller återvinningscentral för att lämna in dina uttjänta produkter eller butiker där du kan värdera din elektronik och cirkulera dem är exempel på vad Cirkulera Mera tipsar om.

KUNSKAPSRUMMET