KUNSKAPSRUMMET

Länkar

WEEE Forum: Internationell paraplyorganisation för producentansvarsorganisationer inom elavfall

WEEE Forum

WEEE EUROPE: Hjälper producenter med laguppfyllnad och insamlingslösningar i 30 europeiska länder för elutrustning, batterier och förpackningar

WEEE Europe

Tysk-Svenska Handelskammaren: Tjänster för producenter angående deras återvinning av förpackningar, elektriska och elektroniska produkter samt batterier i Tyskland och Europa.

Miljörapportering

Naturvårdsverket: Information, anmälan och ändringar i EE-registret

Producentansvar för batterier

Producentansvar för elutrustning

Ladda ner filen med alla registrerade producenter i Naturvårdsverkets EE- och Batteriregister

Avfall Sverige, kommunernas paraplyorganisation för avfallsfrågor

Avfall Sverige

Blybatteriretur: Producentansvarsorganisation och insamlingssystem för start-/bil-/blybatterier

Blybatteriretur

Batteriåtervinningen: Informationssajt om batterier

Batteriåtervinningen

Sopor.nu: Hjälp med hur man ska sortera och vart man kan återvinna, samt fakta om återbruk och återvinning

Sopor.nu

Kunskapsrummet: El-Kretsens egna informationshubb

Kunskapsrummet

KUNSKAPSRUMMET