Företagens bästa miljövän sedan 2001

El-Kretsen är länken mellan dig som producent, myndigheterna och återvinningsindustrin. Vi svarar på frågor om lagstiftning, klassificering och vilka krav som ställs på olika producenter och samlar in och återvinner din uttjänta elektronik – allt för att hjälpa dig att uppfylla ditt producentansvar. Sedan 2001 har vi byggt upp och förfinat det system som drygt 1 700 företag är anslutna till i dag och som i pressen ofta benämns som världsledande.

Bestellen medikaments online here sverige

Vi hjälper dig uppfylla ditt producentansvar

Vi tycker att det ska vara lätt att ta ansvar för miljön. Här nedan kan du läsa om några av de tjänster vi erbjuder för att underlätta ditt arbete och hjälpa dig att uppfylla ditt producentansvar.

Redovisning av produkter och batterier – teckna ett anslutningsavtal hos oss

Genom att ansluta dig till El-Kretsen blir du en del av det nationella insamlingssystemet. Du deklarerar dina sålda mängder medan vi sköter insamlingen av dina uttjänta produkter och batterier.

Obligatorisk rapportering till Naturvårdsverket – vi hjälper dig kostnadsfritt

Företag som omfattas av producentansvaret ska registrera sig i Naturvårdsverkets EE- och batteriregister. Som ansvarig tillsynsmyndighet vill de en gång om året få en sammanställning över hur mycket ditt företag har sålt och hur mycket som ni har samlat in och återvunnit. Som kund oss kan du teckna ett rapporteringsavtal vilket gör att vi sköter er årliga rapportering åt er – kostnadsfritt.

Naturvårdsverket tar också ut en årlig tillsynsavgift av alla producenter. Gå direkt till Naturvårdsverket för att registrera ditt företag.

Deklarationsportalen – all information på ett och samma ställe

Som kund hos oss får du din egen Deklarationsportal där vi samlar allt från information om hur en produkt ska klassificeras till certifikat, avtal och statistik. Det är också här du sköter din månads-eller kvartalsvisa deklaration.

Exporterar du – då kan du behöva en producentrepresentant

Producentansvar finns i alla europeiska länder. Däremot så skiljer sig lagstiftningen och hanteringen från land till land. Ett krav från svenska myndigheter är att du som säljer på distans till slutanvändare i annat EU-land måste utse en producentrepresentant i mottagarlandet. Vill du veta mer om vad som gäller i andra länder eller om du behöver hjälp att ansluta dig och deklarera i andra länder är du välkommen att kontakta El-Kretsens europeiska paraplyorganisation Weee-Europe.

Räknas du som producent?

Producenter är alla företag som tillverkar eller låter tillverka elektronik eller batterier i sitt eget namn. Även de som i första led importerar sådana varor till Sverige och gör dem tillgängliga på den svenska marknaden räknas som producenter.

Du räknas också som producent om du säljer elektronik på distans till användare i andra EU-länder. Utländska leverantörer inom EU kan ta över producentansvaret från den svenska importören men måste då ha ett juridiskt ombud i Sverige, en så kallad producentrepresentant.

Allt med sladd eller batteri ska samlas in

Producentansvaret gäller i stort sett alla produkter som drivs eller är beroende av sladdar eller batterier. Komponenter och tillbehör till sådana produkter omfattas också, till exempel kontaktdosor, tangentbord och fjärrkontroller. I Deklarationsportalen som alla våra kunder har tillgång till finns ett produktbibliotek där du kan söka efter en specifik produkt för att se om den omfattas och hur den klassificeras.

Producentansvar i andra länder

Sköter du deklarationer för flera olika länder, eller har ditt företag distansförsäljning till slutanvändare i annat EU-land? Med nationella lagstiftningar och insamlingssystem kan det vara svårt och tidskrävande att hålla reda på regler och kostnader. Vår paraplyorganisation Weee-Europe hjälper dig med vad som gäller utomlands och kan via ett tilläggsavtal administrera deklarationer till flera länder. En europeisk helhetslösning, helt enkelt.

Tillsammans har vi skapat världens bästa nationella insamlingssystem

Vårt system förfinas hela tiden och det gör även verktygen som gör att du får en så enkel och tidseffektiv administration som möjligt. El-Kretsen är ett vinstneutralt företag och en trygg partner för våra kunder. För oss är kostnadseffektivitet ett ledord och eventuella överskott går tillbaka till dig som producent.

Men viktigast av allt är den miljönytta som vårt system ger. Burar och containrar är ID-märkta för att förhindra ”läckage” och illegal export. Vi samarbetar tätt med återvinningsindustrin för att vidareutveckla processer och kunna återvinna allt mer av det material som samlas in. Dialogen med myndigheter och forskningsrepresentanter i Sverige och utomlands pågår hela tiden. För dig som producent är vi därför en naturlig kontakt i alla frågor som rör producentansvar och återvinning av elektronik och batterier – tillsammans gör vi svensk återvinning till den mest effektiva i världen.