Kontakta vår kundtjänst

Har du frågor om producentansvar, deklarationer etc. så kan du kontakta oss här.

KUNSKAPSRUMMET

Vi hjälper dig uppfylla ditt producentansvar

Producentansvar är ett av verktygen för att nå en cirkulär ekonomi. El-Kretsens vision är att alla resurser från elprodukter och batterier ingår i ett kretslopp. Sedan starten 2001 har vi drivit på utvecklingen för att nå just dit. Den resan fortsätter nu med våra kunder, producenterna, och där vårt största bidrag är att kvalitetssäkra hanteringen av elprodukter och batterier i slutet av dess livscykel.

Som ansluten producent till El-Kretsen ingår du i ett nationellt godkänt insamlingssystem för konsumentelektronik. Det gör att du kan hänvisa dina slutkunder till oss, vår insamling finns från norr till söder i samarbete med landets samtliga kommuner. Men det kompletteras också av butiksinsamling.

El-Kretsen sammanställer och rapporterar statistik för varje producent till Naturvårdsverket. Miljövinsterna av vårt arbete går att se per producent, och kan användas för sitt interna hållbarhetsarbete. Som en del av producentansvaret och för att vara en positiv kraft för samhället tror vi på att motivera och informera nuvarande och framtida beslutsfattare. Skolmaterial, filmer, artiklar och undersökningar om vad vi gör och hur vi ska bli ännu bättre hoppas vi ska hjälpa våra producenter i sitt eget interna hållbarhetsarbete och för att få ännu mera spridning.

Det ska vara lätt att ta ansvar för miljön!

Batterier, professionell- och konsumentelutrustning

Läs mer om våra tjänster för att uppfylla ditt producentansvar.

Räknas du som producent?

Producenter är alla företag som tillverkar eller låter tillverka elektronik eller batterier i sitt eget namn. Även de som i första led importerar/för in sådana varor till Sverige och gör dem tillgängliga på den svenska marknaden räknas som producenter. 

Du räknas också som producent om du säljer elektronik på distans till användare i andra EU-länder. Utländska leverantörer inom EU kan ta över producentansvaret från den svenska importören men måste då ha ett juridiskt ombud i Sverige, en så kallad producentrepresentant. 

Du räknas inte som producent om du endast är återförsäljare eller distributör i Sverige, som inte importerar produkter eller batterier själv.  

Svara på några frågor om din verksamhet, så guidar vi dig vidare.

Tillverkar du/låter du tillverka elektronik och/eller batterier i eget namn?

Vägledning

Är du osäker på om du omfattas av producentansvar, och vilka tjänster vi erbjuder? Svara på några frågor om din verksamhet, så guidar vi dig vidare!

KUNSKAPSRUMMET