Avlämnarintyg

Här skapar du ett avlämnarintyg, vilket mot uppvisande, ger dig som verksamhet rätt att i El-Kretsens regi lämna elavfall från El-Kretsens anslutna producenter direkt till en anvisad insamlings- eller förbehandlingsanläggning.

När du skapar ett avlämnarintyg blir du ombedd att fylla i vilken typ av elavfall du vill lämna, dess uppskattade vikt, var avfallet uppstod samt kontakt- och företagsuppgifter.

Det kompletta avlämnarintyget skickas sedan till dig med e-post.

Läs mer om avlämnarintyg.

Avlämnarintyg via app - en enklare lösning!

För enklare process har vi utvecklat applikationen "Verksamhetsavfall" som gör att du som producerar, samlar in, transporterar eller behandlar farligt avfall lättare och snabbare kan lämna av ditt farliga avfall. Sedan november 2020 är det krav på att denna hantering ska registreras i Naturvårdsverkets Avfallsregister. Genom att använda vår app görs detta automatiskt. Dessutom samlas alla avlämnarintyget på ett och samma ställe. Smart, eller hur?

Läs mer om appen.

Vad är CFAR-nummer?

CFAR-nummer är SCB:s åttasiffriga identitet för arbetsställen. Du kan läsa mer om detta samt få fram ditt aktuella CFAR-nummer med hjälp av ditt organisationsnummer via tjänsten på denna länk.

OBS! Du behöver som verksamhetsavlämnare ett nytt avlämnarintyg per tillfälle och avfallsslag.

Kom ihåg!

Du ska uppvisa* avlämnarintyget för granskning på insamlingsanläggningen innan du får lämna ditt elavfall på anvisad plats.

Personalen på insamlingsanläggningen har rätt att neka er att lämna ert elavfall på aktuell anläggning om ni inte har korrekta och fullständiga uppgifter enligt Avfallsförordningen (2020:614) 6 kap. 3 §.

Mailet du fått är ditt avlämnarintyg med referensnummer till El-Kretsens system. – så se till att spara det!

Ett avlämnarintyg motsvarar en leverans – så du behöver fylla i formuläret varje gång du vill leverera material till en av våra mottagningsanläggningar.

Det är ditt ansvar som godsavsändare att se till att transporten utförs med tillstånd för ”transport av farligt avfall”. **

Ta själv reda på mottagningstider för respektive anläggning på kommunernas respektive företagens hemsidor.

* Vissa platser kan kräva att du överlämnar en utskrift.

** Farligt avfall, se Avfallsförordningen (2020:614)länk till ny sida