Avlämnarintyg

Nya regler

Från 1 november 2020 krävs det att du som verksamhet har med dig ett avlämnarintyg för att få lämna elavfall på kommunernas återvinningscentraler (ÅVC) eller andra insamlingsanläggningar.

Varför? På grund av nya regler gällande Farligt avfall i Avfallsförordningen (2020:614) 6 kap. 1-3 § där anteckningsskyldigheten nu även utökats till en mer omfattande rapporteringsskyldighet och då främst för verksamheter.

Vad är ett avlämnarintyg?

Ett avlämnarintyg ger verksamheter rätt att, i El-Kretsens regi, lämna elavfall från El-Kretsens anslutna producenter direkt till en anvisad insamlings eller förbehandlingsanläggning.

När du skapar ett avlämnarintyg blir du ombedd att fylla i vilken typ av elavfall du vill lämna, dess uppskattade vikt, var avfallet uppstod samt kontakt- och företagsuppgifter.

Dessa uppgifter krävs för att vi ska kunna rapportera insamling enligt Avfallsförordning SFS 2020:614 6 kap. 3 §. Motsvarande uppgifter behöver ni själva rapportera som Avfallsproducent och eventuellt transportör enligt Avfallsförordning SFS 2020:614 6 kap. 1-2 §, undantag eget producerat avfall se 2 § pkt 5.

Du får sedan ett e-post med ett ordernummer, sammanställda uppgifter och en anvisning till den insamlingsanläggning(mottagare) som hanterar just ditt avfallsslag i ditt område.

Mailet du får är ett intyg som du som avlämnare behöver visa upp hos mottagaren för att få lämna materialet kostnadsfritt.

OBS! Du behöver som verksamhetsavlämnare ett nytt avlämnarintyg per tillfälle och avfallsslag.

Kom ihåg!

Du ska skriva ut och överlämna avlämnarintyget för granskning på insamlingsanläggningen innan du får lämna ditt elavfall på anvisad plats.

Personalen på insamlingsanläggningen har rätt att neka er att lämna ert elavfall på aktuell anläggning om ni inte har korrekta och fullständiga uppgifter enligt Avfallsförordningen (2020:614) 6 kap. 3 §.

Mailet du fått är ditt avlämnarintyg med referensnummer till El-Kretsens system. – så se till att spara det!

Ett avlämnarintyg motsvarar en leverans – så du behöver fylla i formuläret varje gång du vill leverera material till en av våra mottagningsanläggningar.

Det är ditt ansvar som godsavsändare att se till att transporten utförs med tillstånd för ”transport av farligt avfall”. *

Ta själv reda på mottagningstider för respektive anläggning på kommunernas respektive företagens hemsidor.

* Farligt avfall, se Avfallsförordningen (2020:614)länk till ny sida