Vill du veta mer om batterier? Kul!

Vi samlar årligen in cirka 3000 ton batterier. Olika batterier kräver olika processer, men alla kan återvinnas.

Insamling och återvinning av batterier

Batterier samlas in via El-Kretsens 10000 batteriholkar runt om i landet, samt kommunernas återvinningscentraler, miljöstugor, fastighetsnära insamling och från butiker. Tillsammans med inbyggda batterier som tas ut ur insamlade produkter samlar vi årligen in cirka 3000 ton batterier. Batterier har olika egenskaper som måste tas hänsyn till i återvinningsprocessen. Därför sorteras de i olika fraktioner. Metaller och plaster materialåtervinns medan miljöfarliga ämnen såsom kvicksilver fasas ut ur kretsloppet. Vi förklarar mer ingående om återvinningsprocessen längre ned.

Man brukar dela upp småbatterier i två grupper. Engångsvarianten är de ”vanliga” lösa batterierna som du sätter i och tar ur ficklampor, fjärrkontroller, väckarklockor eller leksaker. När de är slut ska de lämnas in till återvinning i en batteriholk, återvinningscentral eller i butik. Uppladdningsbara batterier är de som sitter i din smartphone, surfplatta, eltandborste, borrmaskin eller kamera, till exempel. Alla prylar som går att ladda upp, helt enkelt. När batteriet inte går att ladda längre räknas hela prylen som el-skrot och ska alltså återvinnas i en miljöstuga eller på en återvinningscentral. Mindre elprylar kan också lämnas in till butiker som säljer elutrustning.

Kort om tungmetaller

I vissa batterier (inte alla, se mer information om olika typer av batterier nedan) finns det miljöfarliga tungmetaller. Tungmetaller är extra viktiga att fasa ut ur kretsloppet för många av de anses vara särskilt miljöfarliga. Slänger du ett batteri som innehåller kvicksilver, bly eller kadmium i soporna, går tungmetallen ut i luften när soporna bränns och sen vidare in i ekosystemet till djur och natur. Där stannar de kvar. Det betyder alltså att om du äter kött eller fisk som utsatts för till exempel kvicksilver, bly eller kadmium, så förs tungmetallerna över till din kropp. Det är en av anledningarna till att det är så viktigt att gå till återvinningen med dina batterier.

Olika typer av batterier

Alkaliska batterier - Våra vanligaste

Av alla batterier som samlas in i Sverige är den största delen Alkaliska, hela 75%. Alkaliska batterier är de vanligaste engångsbatterierna du sätter i till exempel din brandvarnare, fjärrkontroll, eller leksak. De kan vara runda, fyrkantiga eller stavformade, men har alla gemensamt att de inte går att ladda upp igen. Sedan 2009 återvinner man alla alkaliska batterier, framför allt metallhöljet runt om. Innehållet består till stor del av zink och mangan och kallas för ”den svarta massan”. Just nu återvinner man metallhöljet runt om och en stor del av zinken men man forskar fortfarande på hur en större del av innehållet skulle kunna tas tillvara.

Litiumbatterier - De moderna batterierna

Det finns flera slags litiumbatterier, men det är framförallt två typer man stöter på i vardagen. Primärlitium, som inte går att ladda upp, och litiumjon, som är uppladdningsbara.
Primärlitiumbatterierna är väldigt små och ovanliga och finns i klockor, datorer och leksaker. Eftersom de är så små är de ganska svåra att återvinna. Därför gör man ny energi av dem istället.
Den andra gruppen, litiumjon sitter i moderna laptops, telefoner, spel, m.m och i eldrivna fordon. Det är den bästa batteritypen på marknaden idag, både när det gäller kraft och miljö. Hela 90 procent av de vanligaste litiumbatterierna går att återvinna.

Kvicksilverbatterier - Oftast små, men giftiga

Batterier med tungmetallen kvicksilver finns framför allt i vissa knappcellsbatterier. De är runda och små och kan sitta i allt från klockor till sjungande tårtljus och fjärrkontroller. Kvicksilver är så giftigt att svenska myndigheter har bestämt att kvicksilverbatterier ska fasas ut från batterimarknaden. När du återvinner dina kvicksilverbatterier sorteras tungmetallen ut och förvaras så att den inte kommer ut i naturen igen. Därför är det extra viktigt att du återvinner dina knappcellsbatterier.

P.S. Många nya knappcellsbatterier innehåller inte kvicksilver. Men det är ändå bättre att du återvinner dem, än att de ligger hemma och skräpar!

Kadmiumbatterier  Miljöbovar

Kadmiumbatterier (eller nickelkadmiumbatterier som de också heter) innehåller den farliga tungmetallen kadmium. Som tur är, är de ovanliga idag. Det beror på att man har lagt på en miljöskatt på kadmiumbatterier, vilket gör dem dyrare för tillverkare att montera in i sina prylar än andra mer miljövänliga batterityper. En annan anledning är att det har kommit kraftfullare batterier på marknaden, till exempel litiumbatterier. Men kadmiumbatterier kan ändå dyka upp i äldre prylar, till exempel gamla datorer, telefoner och verktyg.

Nickelmetallhydrid -Kadmiumbatteriernas ersättare

När man slutade använda kadmiumbatterier kom en ersättare som heter nickelmetallhydridbatterier. Nickelmetallhydridbatterier är ofta uppladdningsbara, och kan se ut som vanliga alkaliska batterier, alltså stavformade, men kan alltså laddas upp igen i en laddare.

Nickelmetallhydridbatterier innehåller inga tungmetaller, men de ska så klart också raka vägen till holken eller ÅVC när de inte går att ladda igen. De är nämligen återvinningsbara till upp till 90 procent.

Blybatterier - Stora och tunga

Blybatterier är vanligt förekommande i våra bilar, men kan också finnas i en del trädgårdsredskap och mopeder. Stora batterier lämnas in till en återvinningscentral eller i samband med att du köper ett nytt batteri i en butik eller bensinmack till exempel.

Hur återvinns batterier?

Alla batterier förbehandlas innan dess material går vidare för omhändertagande eller materialåtervinning. Här förklarar vi de olika stegen i återvinningsprocessen.

1. Batterier som sitter i produkter plockas först ut manuellt för hand på en återvinningsanläggning. Sedan sorteras batterierna efter storlek och innehåll. I ett första steg filtreras knappcellsbatterier genom ett skakbord där de under en viss storlek sorteras ut i en egen fraktion. Som en försiktighetsåtgärd hanteras alla små knappcellsbatterier i samma process trots att endast en del av dessa innehåller kvicksilver. Läs mer om hantering av kvicksilver här.

2. Därefter sker manuell sortering i olika fraktioner beroende på kemiskt innehåll. En del av dessa, till exempel kadmium sorteras ut för att fasas ut ur kretsloppet. Andra, till exempel Litium sorteras ut för materialåtervinning.

3. Cirka 80 procent av alla batterier som samlas in är alkaliska engångsbatterier.

4. Respektive fraktion krossas och hanteras i slutna system. För exempelvis Litium-jon är det viktigt att skilja metallhöljen och reaktionskänsliga material på ett säkert sätt för att materialen skall kunna återvinnas. Alkaliska batterier består i huvudsak av metall, plast samt en massa av zink och mangan. Genom processen sorteras metall och plast ut för återvinning medan batterimassan antingen återvinns eller omhändertas som farligt avfall.

Återvinningen av ett elbilsbatteri

Batteriet kan stå för hela 30% av en eldriven personbils vikt. Det är inte ovanligt att batteriet väger mellan 300–600 kg. I eldrivna truckar, maskiner och lastbilar kan batteriet variera ännu mer i vikt.

Elbilsbatteriet packas i en säker transportlåda och körs av en särskilt utbildad transportör.

Batteriet töms på ström, om möjligt säkerställer vi att elen som finns kvar i batteriet används lokalt. Sedan monteras batteriet ned manuellt.

De olika komponenterna sorteras och behandlas i flera steg för att ta tillvara på så mycket av materialet som möjligt. Det material som inte går att återanvända återvinns eller tas om hand på bästa sätt utifrån miljömässiga krav.