Avlämnarintyg

Här skapar du ett avlämnarintyg, vilket mot uppvisande, ger dig som verksamhet rätt att i El-Kretsens regi lämna elavfall från El-Kretsens anslutna producenter direkt till en anvisad insamlings- eller förbehandlingsanläggning.

När du skapar ett avlämnarintyg blir du ombedd att fylla i vilken typ av elavfall du vill lämna, dess uppskattade vikt, var avfallet uppstod samt kontakt- och företagsuppgifter.

Det kompletta avlämnarintyget skickas sedan till dig med e-post.

Läs mer om avlämnarintyg i ”Vanliga frågor”.

PS. (En smartphoneapplikation för dig som avfallsproducent är under utveckling, med den hoppas vi kunna leverera en enklare och samlad hantering)

Vad är CFAR-nummer?

CFAR-nummer är SCB:s åttasiffriga identitet för arbetsställen. Du kan läsa mer om detta samt få fram ditt aktuella CFAR-nummer med hjälp av ditt organisationsnummer via tjänsten på denna länk.

OBS! Du behöver som verksamhetsavlämnare ett nytt avlämnarintyg per tillfälle och avfallsslag.

Kom ihåg!

Du ska uppvisa* avlämnarintyget för granskning på insamlingsanläggningen innan du får lämna ditt elavfall på anvisad plats.

Personalen på insamlingsanläggningen har rätt att neka er att lämna ert elavfall på aktuell anläggning om ni inte har korrekta och fullständiga uppgifter enligt Avfallsförordningen (2020:614) 6 kap. 3 §.

Mailet du fått är ditt avlämnarintyg med referensnummer till El-Kretsens system. – så se till att spara det!

Ett avlämnarintyg motsvarar en leverans – så du behöver fylla i formuläret varje gång du vill leverera material till en av våra mottagningsanläggningar.

Det är ditt ansvar som godsavsändare att se till att transporten utförs med tillstånd för ”transport av farligt avfall”. **

Ta själv reda på mottagningstider för respektive anläggning på kommunernas respektive företagens hemsidor.

* Vissa platser kan kräva att du överlämnar en utskrift.

** Farligt avfall, se Avfallsförordningen (2020:614)länk till ny sida